Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
45 Kiersn. Kwarniki Śl. 1980 Ryszard Kiersnowski - Rejestr kwartników śląskich: uzupełnienia, sprostowania i pytania, Wiadomości Numizmatyczne, rok XXIV, zeszyt 1 (91), Warszawa 1980
46 Wroc.Zap.Num.19 2000 “Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”, nr 19-20, Wrocław 2000 ?
48 BRP Gromnik 2007 Borys Paszkiewicz - Monety z badań archeologicznych zamku Romsberg (Rummelsberg, Gromnik) w Romanowie, gm. Przeworno, [w: Gromnik: z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, red. K. Jaworski, A. Pankiewicz], Wrocław 2007
49 BRP Probus 2011 Borys Paszkiewicz - Gdzie są monety Henryka Probusa?, Wratislavia Antiqua, tom. 8, s.63-69, Wrocław
50 Grambschütz Grambschütz
51 BRP Prusy 2009 Borys Paszkiewicz - Brakteaty- pieniądz średniowiecznych Prus, Wrocław 2009
52 Wasch. 1934 Emil Waschinski, Brakteaten und Denare des Deutschen Ordens, Frankfurt a. M. 1934
53 BRP Smok 2006 Borys Paszkiewicz - Szeroki brakteat śląski ze smokiem znaleziony we Wrocławiu, Wiadomości Numizmatyczne, rok L, s. 71-75
54 Oertzen Oertzen
55 Wratislavia Antiqua (w druku) 2011 Wratislavia Antiqua (w druku)
56 Cach 1982 František Cach - Nejstarší České Mince, vol. I-IV, Praha 1970-1982
57 Kirial Kirial
58 Kostau Kostau
59 Zalesie Zalesie
60 Kop. 1995 Edmund Kopicki - Ilustrowany Skorowidz Pieniędzy Polskich i z Polską Związanych, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa 1995
61 Ilisch WN 1994 1994 Peter Ilisch, Regensburg- und Otto-Adelheid-imitationen aus Polen? (Czy polskie naśladownictwa denarów ratyzbońskich i Ottona-Adelajdy ?), Wiadomości Numizmatyczne, zeszyt 147-148, Warszawa 1994
62 Karolkiewicz 2000 Classical Numismatic Group, Triton IV; The extraordinary Collection of Henry V. Karolkiewicz, featuring Polish Coins from a thousand years, New York 2000
63 Wąchock 1985 Krystyna Białoskórska - Wąchocki skarb brakteatów; Przyczynek do dziejów mennictwa kościelnego w Polsce w XIII stuleciu, Wiadomości Numizmatyczne, R. XXIX, 1985, z. 3-4, str. 166-190
64 H-Cz. Emeryk hr. Hutten-Czapski
65 Saurma-Jeltsch 1883 Hugo Freiherrn von Saurma-Jeltsch - Schlesische Münzen und Medaillen. Namens des Vereins für das Museum Schlesischer Alterthümer, Wrocław 1883