Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
60 Kop. 1995 Edmund Kopicki - Ilustrowany Skorowidz Pieniędzy Polskich i z Polską Związanych, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa 1995
21 Koch 1994 Bernhard Koch - Corpus Nummorum Austriacorum; band I - Mittelalter, Wien 1994
61 Ilisch WN 1994 1994 Peter Ilisch, Regensburg- und Otto-Adelheid-imitationen aus Polen? (Czy polskie naśladownictwa denarów ratyzbońskich i Ottona-Adelajdy ?), Wiadomości Numizmatyczne, zeszyt 147-148, Warszawa 1994
82 BRP Przyłęk 1994 Borys Paszkiewicz - Brakteaty polskie w 1. tercji XIV w. (Skarb z Przyłęku), Wiadomości Numizmatyczne, Rok XXXVIII, zeszyt 1-2 (147-148), Warszawa 1994
128 BRP Lichynia 1994 Borys Paszkiewicz - Brakteaty polskie w 1. tercji XIV w. (Skarb z Lichyni), Wiadomości Numizmatyczne, Rok XXXVIII, zeszyt 1-2 (147-148), Warszawa 1994
87 Such. Ostrów 1993 Stanisław Suchodolski - Skarb z Ostrowa Lednickiego i problem kwartników śląskich, Wiadomości Numizmatyczne, rok XXXVII, z. 3-4 (145-146), Warszawa 1993
91 Kluge-Berlin Museum 1993 Bernd Kluge - Die schlesischen Quartenses ca. 1290 bis 1327 im Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, Wiadomości Numizmatyczne 1993, zeszyt 145-146
93 Berger 1993 Frank Berger - Die mittelalterlichen Brakteaten im Kestner-Museum Hannover, Hannover 1993
95 Dresden kwartniki 1993 Arnold Paul - Kwartniki śląskie w zbiorze Drezdeńskiego Gabinetu Numizmatycznego (Die schlesischen Quartenses im Münzkabinett Dresden), Wiadomości Numizmatyczne 1993, zeszyt 3-4 (145-146)
26 Such. Zmiany... 1992 Stanisław Suchodolski - Zmiany chronologii i atrybucji monet polskich z XII/XIII w. w świetle skarbu z Głogowa, Wiadomości Numizmatyczne 1992
89 Kluge-Salier 1991 Bernd Kluge - Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingerzeit bis zum Ende der Salier (ca 900-1125), Sigmaringen 1991
7 Such. Mon. Możn. 1987 Stanisław Suchodolski - Moneta możnowladcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej; Ossolineum 1987
8 BRP Łokietek 1986 Borys Paszkiewicz - Mennictwo Władysława Łokietka; Wiadomości Numizmatyczne; rok XXX, zeszyt 1-2, Warszawa 1986
122 Kluge-Mähren 1986 Kluge Bernd, Das mährische Münzwesen in der ersten Hälfte des 11. Jh. s.205. [w: Denárová měna na Moravě, Brno 1986]
124 Sejbal-Staré Město 1986 Sejbal Jiři, Nálezy denárů z pohřebiště na sadské výšině velkomoravského Starého Města, s. 98. [w: Denárová měna na Moravě, Brno 1986]
63 Wąchock 1985 Krystyna Białoskórska - Wąchocki skarb brakteatów; Przyczynek do dziejów mennictwa kościelnego w Polsce w XIII stuleciu, Wiadomości Numizmatyczne, R. XXIX, 1985, z. 3-4, str. 166-190
56 Cach 1982 František Cach - Nejstarší České Mince, vol. I-IV, Praha 1970-1982
45 Kiersn. Kwarniki Śl. 1980 Ryszard Kiersnowski - Rejestr kwartników śląskich: uzupełnienia, sprostowania i pytania, Wiadomości Numizmatyczne, rok XXIV, zeszyt 1 (91), Warszawa 1980
133 North 1980 North J. J., English Hammered Coinage, volume I, Early Anglo-Saxon to Henry III c. 600-1272, London 1980
140 Huszár 1979 Lajos Huszár - Münzkatalog Ungarn von 1000 bis Heute; München 1979