Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
146 BRP SM 2021 Paszkiewicz Borys - Silesiorum Moneta czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419–1526) z katalogiem monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327–1526
135 Frynas 2015 Jędrzej George Frynas - Medieval coins of Bohemia, Hungary and Poland, London 2015
138 Bogucki WN2015 2015 Mateusz Bogucki i Jacek Magiera, New coins of Bolesław the Brave, [w: Wiadomości Numizmatyczne 2015 (z.199-200)]
145 Gorlińska-Ż 2015 Dobrochna Gorlińska - Żydzi w administracji skarbowej polskich władców casu rozbicia dzielnicowego. Kraków 2015
84 Bogucki OAP 2012 Mateusz Bogucki - Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige, Nummi Docent! Münzen-Schätze-Funde, Osnabrück 2012
103 Bogucki Śląsk 2012 Mateusz Bogucki - Zachodniosłowiańskie naśladownictwa monet bawarskich z X i XI w. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, tom 2. Poznań 2012
104 Nakielski Śląsk 2012 Witold Nakielski - Propozycja nowej atrybucji monet śląskich przełomu XI i XII w. w świetle depozytu z miejscowości Kopacz w gm. Złotoryja. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012]
106 Garb.-Śląsk 2012 Witold Garbaczewski - Rola monet śląskich w badaniach nad ikonografią św. Jana Chrziciela w Polsce we wczesnym i dojrzałym średniowieczu. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012
107 BRP Zalesie Śl. 2012 Borys Paszkiewicz - Nieznana resztka trzynastowiecznego skarbu z Zalesia Śląskiego (uwagi wstępne). [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012]
108 Bartkowiak kwartn. 2012 Zbigniew Bartkowiak - Kwartniki śląskie w świetle ostatnich znalezisk w Wielkopolsce. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012]
111 BRP Kroczyce 2012 Borys Paszkiewicz - Przyłęk, Lubomia, Kroczyce Okupne: stare i nowe znaleziska brakteatów z południowej Polski [w: Numismaticky Sbornik 27, 2012, z. 1]
49 BRP Probus 2011 Borys Paszkiewicz - Gdzie są monety Henryka Probusa?, Wratislavia Antiqua, tom. 8, s.63-69, Wrocław
55 Wratislavia Antiqua (w druku) 2011 Wratislavia Antiqua (w druku)
105 BRP Sambor 2011 Borys Paszkiewicz - Monety gdańskie Sambora I. [w: Przegląd Numizmatyczny 2011, z. 4]
29 Glogovia maior 2010 Glogovia maior, Głogów - Zielona Góra 2010
77 BRP Łokietek 2010 2010 Borys Paszkiewicz - Nieznany denar książęcy Władysława Łokietka, Wiadomości Numizmatyczne, Rok LIV, 2010, zeszyt 1 (189)
109 BRP Lubomia 2010 Borys Paszkiewicz - Skarb brakteatów polskich i morawskich z Lubomi na Górnym Śląsku (początek XIV stulecia). [w: Numismatický sborník, 23, 2010, s. 123-162]
141 BRP parwus i halerz 2010 Borys Paszkiewicz - Nieznany parwus i halerz śląski z XIV-XV wieku [w: Wiadomości Numizmatyczne, 2010, zeszyt 2 (190)
51 BRP Prusy 2009 Borys Paszkiewicz - Brakteaty- pieniądz średniowiecznych Prus, Wrocław 2009
134 SCBC 2009 Standard Catalogue of British Coins; Coins of England and the United Kingdom, 44th edition, London 2009