Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
139 Alma Mater 2008 Jacek Poleski, Dariusz Niemiec, Mateusz Woźniak: Badania archeologiczne na terenie Klasztoru OO. Paulinów Na Skałce, [w: „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 109, grudzień 2008]
108 Bartkowiak kwartn. 2012 Zbigniew Bartkowiak - Kwartniki śląskie w świetle ostatnich znalezisk w Wielkopolsce. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012]
93 Berger 1993 Frank Berger - Die mittelalterlichen Brakteaten im Kestner-Museum Hannover, Hannover 1993
73 Bfd 14Jh 1924 Emil Bahrfeldt - Pommersche und mecklemburgische Denare aus dem 14. Jahrhundert, Berliner Münzblätter, N. F., R. 44, 1924
70 Bfd Brand. 1889 Emil Bahrfeldt - Das Münzwesen der Mark Brandenburg von den ältesten Zeiten bis zum anfange der Regierung der Hohenzollern, Berlin 1889
71 Bfd Gr.Zarnow 1919 Emil Bahrfeldt - Beiträge zur pommerschen Denarkunde, der Fund von Gross-Zarnow, Baltische Studien, N. F., t.22, 1919
44 Bfd NL 1892 Emil Bahrfeldt - Zur Münzkunde der Niederlausitz im XIII. Jahrhundert, Berlin 1892
72 Bfd Soldin 1899 Emil Bahrfeldt - Der Denarfund von Soldin, Berliner Münzblätter, XX, 1899
84 Bogucki OAP 2012 Mateusz Bogucki - Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige, Nummi Docent! Münzen-Schätze-Funde, Osnabrück 2012
85 Bogucki Princes 2006 Mateusz Bogucki - Nieznana hybryda denara PRINCES POLONIE i nowy typ monety Boleslawa Chrobrego, Wiadomości Numizmatyczne 2006, zeszyt 2 (182)
103 Bogucki Śląsk 2012 Mateusz Bogucki - Zachodniosłowiańskie naśladownictwa monet bawarskich z X i XI w. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, tom 2. Poznań 2012
138 Bogucki WN2015 2015 Mateusz Bogucki i Jacek Magiera, New coins of Bolesław the Brave, [w: Wiadomości Numizmatyczne 2015 (z.199-200)]
48 BRP Gromnik 2007 Borys Paszkiewicz - Monety z badań archeologicznych zamku Romsberg (Rummelsberg, Gromnik) w Romanowie, gm. Przeworno, [w: Gromnik: z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, red. K. Jaworski, A. Pankiewicz], Wrocław 2007
9 BRP GŚl 2000 Borys Paszkiewicz - Pieniądz górnośląski w Średniowieczu, Lublin 2000
35 BRP Helena 2000 Borys Paszkiewicz - ALENA DVCTRIX - brakteat księżnej Heleny, Wiadomości Numizmatyczne, rok XLIV, zeszyt 1, Warszawa 2000
5 BRP Kazimierz Wielki 2008 Borys Paszkiewicz - De moneta in Regno currente - Mennictwo polskie Kazimierza Wielkiego; Roczniki Historyczne - rocznik LXXIV - 2008, Wrocław 2008
111 BRP Kroczyce 2012 Borys Paszkiewicz - Przyłęk, Lubomia, Kroczyce Okupne: stare i nowe znaleziska brakteatów z południowej Polski [w: Numismaticky Sbornik 27, 2012, z. 1]
128 BRP Lichynia 1994 Borys Paszkiewicz - Brakteaty polskie w 1. tercji XIV w. (Skarb z Lichyni), Wiadomości Numizmatyczne, Rok XXXVIII, zeszyt 1-2 (147-148), Warszawa 1994
109 BRP Lubomia 2010 Borys Paszkiewicz - Skarb brakteatów polskich i morawskich z Lubomi na Górnym Śląsku (początek XIV stulecia). [w: Numismatický sborník, 23, 2010, s. 123-162]
8 BRP Łokietek 1986 Borys Paszkiewicz - Mennictwo Władysława Łokietka; Wiadomości Numizmatyczne; rok XXX, zeszyt 1-2, Warszawa 1986