Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
131 Крижанивский 2007 Андрий Крижанивский - Львивский Монетний Двир у XIV-XV столиттях, Львив 2007
59 Zalesie Zalesie
12 Z dziejów... 2005 “Z dziejów Kujaw i Pałuk” - Materiał z sesji naukowej, Inowrocław 2005
83 wyk. głębockie 1876 Ignacy Polkowski - Wykopalisko głębockie średniowiecznych monet polskich, Gniezno 1876
46 Wroc.Zap.Num.19 2000 “Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”, nr 19-20, Wrocław 2000 ?
40 Wroc.Zap.Num.17 1999 “Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”, nr 1-2 (17-18), Wrocław 1999
55 Wratislavia Antiqua (w druku) 2011 Wratislavia Antiqua (w druku)
101 Wieniec 1850 Karol Beyer - Stare pieniądze wykopane w we wsi Wieńcu w powiecie włocławskim w mcu listopadzie 1850 roku
129 Wieleń 1873 Karol Beyer - Wieleńskie wykopalisko brakteatów z 1873 roku
20 WeilBreisg WeilBreisg
63 Wąchock 1985 Krystyna Białoskórska - Wąchocki skarb brakteatów; Przyczynek do dziejów mennictwa kościelnego w Polsce w XIII stuleciu, Wiadomości Numizmatyczne, R. XXIX, 1985, z. 3-4, str. 166-190
74 Wasch. Samb. 1937 E. Waschinski - Das pommerlische Münzwesen der Samboriden, Weichselland, R. 36, 1937
52 Wasch. 1934 Emil Waschinski, Brakteaten und Denare des Deutschen Ordens, Frankfurt a. M. 1934
26 Such. Zmiany... 1992 Stanisław Suchodolski - Zmiany chronologii i atrybucji monet polskich z XII/XIII w. w świetle skarbu z Głogowa, Wiadomości Numizmatyczne 1992
6 Such. XI/XII w. 1973 Stanisław Suchodolski - Mennictwo Polskie w XI i XII wieku; Ossolineum 1973
24 Such. X/XI w 1967 Stanisław Suchodolski - Moneta Polska w X/XI wieku (Mieszko I i Bolesław Chrobry), Wiadomości Numizmatyczne 40-41, Warszawa 1967
99 Such. Wlkp 2008 Stanisław Suchodolski - Czy informacje zawarte na stemplach monet są w pełni wiarygodne? [w: Pieniądz i Banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 1, Poznań 2008]
23 Such. Pocz. Men. Cz. i Pl. 1998 Stanisław Suchodolski - Spór o początki mennictwa w Czechach i w Polsce, Wiadomości Numizmatyczne rok XLII, zeszyt 1-2, Warszawa 1998
87 Such. Ostrów 1993 Stanisław Suchodolski - Skarb z Ostrowa Lednickiego i problem kwartników śląskich, Wiadomości Numizmatyczne, rok XXXVII, z. 3-4 (145-146), Warszawa 1993
7 Such. Mon. Możn. 1987 Stanisław Suchodolski - Moneta możnowladcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej; Ossolineum 1987