Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
50 Grambschütz Grambschütz
145 Gorlińska-Ż 2015 Dobrochna Gorlińska - Żydzi w administracji skarbowej polskich władców casu rozbicia dzielnicowego. Kraków 2015
100 Gorlińska Wlkp 2008 Dobrochna Gorlińska - Wielkopolskie i kujawskie brakteaty z czasów Mieszka III Starego. Kilka spostrzeżeń na temat monet z napisami łacińskimi i hebrajskimi. [w: Pieniądz i Banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 1, Poznań 2008]
29 Glogovia maior 2010 Glogovia maior, Głogów - Zielona Góra 2010
106 Garb.-Śląsk 2012 Witold Garbaczewski - Rola monet śląskich w badaniach nad ikonografią św. Jana Chrziciela w Polsce we wczesnym i dojrzałym średniowieczu. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012
102 Garb.-Ikonogr. 2007 Witold Garbaczewski - Ikonografia monet piastowskich 1173 - ok. 1280, Warszawa 2007
135 Frynas 2015 Jędrzej George Frynas - Medieval coins of Bohemia, Hungary and Poland, London 2015
32 Folia Num. 2007 Folia Numismatica 21
96 Folia 8-9 S. Suchodolski, Folia numismatica 8-9
117 Fiala-Don. 1890 Fiala Eduard, Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donnebauer, Praha 1888-1890
119 Fiala-Česke 1895 Fiala Eduard, České denáry, Praha 1895
118 Fiala-Böhmen 1891 Fiala Eduard, Beschreibung böhmischer Münzen und Medaillen I., Praha 1891
22 FbgCDS 1887 Ferdynand Friedensburg - Die Schlesischen Münzen ... 1887, Wrocław 1887
2 Fbg 1931 Ferdynand Friedensburg - Die Schlesischen Münzen des Mittelalters im auftrage des Schlesischen altertumsvereins, Wrocław 1931
95 Dresden kwartniki 1993 Arnold Paul - Kwartniki śląskie w zbiorze Drezdeńskiego Gabinetu Numizmatycznego (Die schlesischen Quartenses im Münzkabinett Dresden), Wiadomości Numizmatyczne 1993, zeszyt 3-4 (145-146)
66 Dbg-P. 1893 Hermann Dannenberg - Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin 1893 + Nachtrag, Berlin 1896
94 Dbg-BB. 1997 Hans Dieter Dannenberg - Die Brandenburgischen Denare des 13. und 14. Jahrhunderts, Berlin 1997
86 Dbg 1876 Hermann Dannenberg; Die Deutschen Münzen der Sächsischen und Fränkischen Kaiserzeit, Band I-IV, Berlin 1876-1905
4 CNP 1939 Marian Gumowski - Corpus Nummorum Poloniae, zeszyt 1 - monety X i XI wieku, Kraków 1939
116 Červinka 1899 Červinka I. L., Denáry údělných knížat moravských, zvl. otisk z Čas. vlasteneckého spolku muzejního, Olomouc 1899