Literatura

 
Znaleziono 136/136 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
79 Str.III 1885 Kazimierz Stronczyński - Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, część 3, Piotrków 1885
57 Kirial Kirial
122 Kluge-Mähren 1986 Kluge Bernd, Das mährische Münzwesen in der ersten Hälfte des 11. Jh. s.205. [w: Denárová měna na Moravě, Brno 1986]
58 Kostau Kostau
63 Wąchock 1985 Krystyna Białoskórska - Wąchocki skarb brakteatów; Przyczynek do dziejów mennictwa kościelnego w Polsce w XIII stuleciu, Wiadomości Numizmatyczne, R. XXIX, 1985, z. 3-4, str. 166-190
140 Huszár 1979 Lajos Huszár - Münzkatalog Ungarn von 1000 bis Heute; München 1979
123 Luschin 1888 Luschin A., Der Rakwitzer Münzfund, WNZ 18-1886, 19/1887, 20/1888
4 CNP 1939 Marian Gumowski - Corpus Nummorum Poloniae, zeszyt 1 - monety X i XI wieku, Kraków 1939
76 Gum-H. 1960 Marian Gumowski - Handbuch der polnischen Numismatik, Graz reprint 1960
17 Gum-Hebr. 1975 Marian Gumowski - Hebräische Münzen im mittelalterlichen Polen, Graz 1975
75 Gum-P. 1914 Marian Gumowski - Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków 1914
85 Bogucki Princes 2006 Mateusz Bogucki - Nieznana hybryda denara PRINCES POLONIE i nowy typ monety Boleslawa Chrobrego, Wiadomości Numizmatyczne 2006, zeszyt 2 (182)
84 Bogucki OAP 2012 Mateusz Bogucki - Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige, Nummi Docent! Münzen-Schätze-Funde, Osnabrück 2012
103 Bogucki Śląsk 2012 Mateusz Bogucki - Zachodniosłowiańskie naśladownictwa monet bawarskich z X i XI w. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, tom 2. Poznań 2012
138 Bogucki WN2015 2015 Mateusz Bogucki i Jacek Magiera, New coins of Bolesław the Brave, [w: Wiadomości Numizmatyczne 2015 (z.199-200)]
133 North 1980 North J. J., English Hammered Coinage, volume I, Early Anglo-Saxon to Henry III c. 600-1272, London 1980
54 Oertzen Oertzen
18 Hauberg 1900 P. Hauberg - Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146, Kjøbenhavn 1900
97 Stróżyk Wlkp. 2008 Paweł Stróżyk - Uwagi o denarze MOGILN CIVITAS. [w: Pieniądz i Banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 1, Poznań 2008]
113 Ilisch 84-85 2000 Peter Ilisch, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 84-85 1997-1998, Amsterdam 2000