Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
62 Karolkiewicz 2000 Classical Numismatic Group, Triton IV; The extraordinary Collection of Henry V. Karolkiewicz, featuring Polish Coins from a thousand years, New York 2000
100 Gorlińska Wlkp 2008 Dobrochna Gorlińska - Wielkopolskie i kujawskie brakteaty z czasów Mieszka III Starego. Kilka spostrzeżeń na temat monet z napisami łacińskimi i hebrajskimi. [w: Pieniądz i Banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 1, Poznań 2008]
145 Gorlińska-Ż 2015 Dobrochna Gorlińska - Żydzi w administracji skarbowej polskich władców casu rozbicia dzielnicowego. Kraków 2015
74 Wasch. Samb. 1937 E. Waschinski - Das pommerlische Münzwesen der Samboriden, Weichselland, R. 36, 1937
60 Kop. 1995 Edmund Kopicki - Ilustrowany Skorowidz Pieniędzy Polskich i z Polską Związanych, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa 1995
142 Radzanowo 1976 Elżbieta Jędrysek - Migdalska; Skarb brakteatów z Radzanowa nad Wkrą, Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku - zeszyt 8; Płock 1976
64 H-Cz. Emeryk hr. Hutten-Czapski
71 Bfd Gr.Zarnow 1919 Emil Bahrfeldt - Beiträge zur pommerschen Denarkunde, der Fund von Gross-Zarnow, Baltische Studien, N. F., t.22, 1919
70 Bfd Brand. 1889 Emil Bahrfeldt - Das Münzwesen der Mark Brandenburg von den ältesten Zeiten bis zum anfange der Regierung der Hohenzollern, Berlin 1889
72 Bfd Soldin 1899 Emil Bahrfeldt - Der Denarfund von Soldin, Berliner Münzblätter, XX, 1899
73 Bfd 14Jh 1924 Emil Bahrfeldt - Pommersche und mecklemburgische Denare aus dem 14. Jahrhundert, Berliner Münzblätter, N. F., R. 44, 1924
44 Bfd NL 1892 Emil Bahrfeldt - Zur Münzkunde der Niederlausitz im XIII. Jahrhundert, Berlin 1892
52 Wasch. 1934 Emil Waschinski, Brakteaten und Denare des Deutschen Ordens, Frankfurt a. M. 1934
22 FbgCDS 1887 Ferdynand Friedensburg - Die Schlesischen Münzen ... 1887, Wrocław 1887
2 Fbg 1931 Ferdynand Friedensburg - Die Schlesischen Münzen des Mittelalters im auftrage des Schlesischen altertumsvereins, Wrocław 1931
118 Fiala-Böhmen 1891 Fiala Eduard, Beschreibung böhmischer Münzen und Medaillen I., Praha 1891
117 Fiala-Don. 1890 Fiala Eduard, Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donnebauer, Praha 1888-1890
119 Fiala-Česke 1895 Fiala Eduard, České denáry, Praha 1895
32 Folia Num. 2007 Folia Numismatica 21
93 Berger 1993 Frank Berger - Die mittelalterlichen Brakteaten im Kestner-Museum Hannover, Hannover 1993