Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
97 Stróżyk Wlkp. 2008 Paweł Stróżyk - Uwagi o denarze MOGILN CIVITAS. [w: Pieniądz i Banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 1, Poznań 2008]
113 Ilisch 84-85 2000 Peter Ilisch, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 84-85 1997-1998, Amsterdam 2000
61 Ilisch WN 1994 1994 Peter Ilisch, Regensburg- und Otto-Adelheid-imitationen aus Polen? (Czy polskie naśladownictwa denarów ratyzbońskich i Ottona-Adelajdy ?), Wiadomości Numizmatyczne, zeszyt 147-148, Warszawa 1994
16 Przeg.Hist. 2001 2001 Przegląd Historyczny, 2001, zeszyt 1
67 Kiersn. Zach-pom. 1960 Ryszard Kiersnowski - Denary zachodnio-pomorskie z drugiej połowy XII wieku, Wiadomości Numizmatyczne, rok IV, zeszyt 4 (14), Warszawa 1960
69 Kiersn. Roz.Śr.Wym. 1956 Ryszard Kiersnowski - Główne momenty rozwoju środków wymiany na Pomorzu wczesnofeudalnym, Wiadomości Archeologiczne, t. 23, 1956
78 Kiersn. grosze Kaz. Wlk. 1973 Ryszard Kiersnowski - Grosze Kazimierza Wielkiego, Wiadomości Numizmatyczne, rok XVII, zeszyt 4 (66)
68 Kiersn. Bisk.Kam. 1962 Ryszard Kiersnowski - Monety biskupów kamieńskich z XIII i XIV wieku, Wiadomości Numizmatyczne, rok VI, zeszyt 1 (19), Warszawa 1962
45 Kiersn. Kwarniki Śl. 1980 Ryszard Kiersnowski - Rejestr kwartników śląskich: uzupełnienia, sprostowania i pytania, Wiadomości Numizmatyczne, rok XXIV, zeszyt 1 (91), Warszawa 1980
88 Kiersn. WN 2/1962 1962 Ryszard Kiersnowski, Nieznany kwartnik śląski, Wiadomości Numizmatyczne, rok VI, zeszyt 2 (20), Warszawa 1962
96 Folia 8-9 S. Suchodolski, Folia numismatica 8-9
115 Sbornik I. Brno 1966 Sborník I. numismatického symposia v Brně 1964, Brno 1966
124 Sejbal-Staré Město 1986 Sejbal Jiři, Nálezy denárů z pohřebiště na sadské výšině velkomoravského Starého Města, s. 98. [w: Denárová měna na Moravě, Brno 1986]
125 Smolík-Vladivoje 1899 Smolík J., Denáry Boleslava I., Boleslava II., Boleslava III. a Vladivoje, Praha 1899
126 Smolík-Morava 1896 Smolík J., Denáry údělných knížat na Moravě, Praha 1896
120 Smolík-Chrášťany 1897 Smolík J., Nález denárů v Chrášťanech u Českého Brodu, Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa, VI, č. 3, Praha 1897
134 SCBC 2009 Standard Catalogue of British Coins; Coins of England and the United Kingdom, 44th edition, London 2009
36 Such. Cazimir 2000 Stanisław Suchodolski - [C]AZIMIR DVX - brakteat Leszka Białego ?, Wiadomości Numizmatyczne, rok XLIV, zeszyt 1, Warszawa 2000
99 Such. Wlkp 2008 Stanisław Suchodolski - Czy informacje zawarte na stemplach monet są w pełni wiarygodne? [w: Pieniądz i Banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 1, Poznań 2008]
6 Such. XI/XII w. 1973 Stanisław Suchodolski - Mennictwo Polskie w XI i XII wieku; Ossolineum 1973