Literatura

 
Znaleziono 136/136 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
42 BRP Żagań 2006 Borys Paszkiewicz - Mennictwo żagańskie w średniowieczu, fragment pracy: Dziedzictwo artystyczne Żagania, Wrocław-Zielona Góra-Żagań 2006
105 BRP Sambor 2011 Borys Paszkiewicz - Monety gdańskie Sambora I. [w: Przegląd Numizmatyczny 2011, z. 4]
48 BRP Gromnik 2007 Borys Paszkiewicz - Monety z badań archeologicznych zamku Romsberg (Rummelsberg, Gromnik) w Romanowie, gm. Przeworno, [w: Gromnik: z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, red. K. Jaworski, A. Pankiewicz], Wrocław 2007
107 BRP Zalesie Śl. 2012 Borys Paszkiewicz - Nieznana resztka trzynastowiecznego skarbu z Zalesia Śląskiego (uwagi wstępne). [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012]
77 BRP Łokietek 2010 2010 Borys Paszkiewicz - Nieznany denar książęcy Władysława Łokietka, Wiadomości Numizmatyczne, Rok LIV, 2010, zeszyt 1 (189)
141 BRP parwus i halerz 2010 Borys Paszkiewicz - Nieznany parwus i halerz śląski z XIV-XV wieku [w: Wiadomości Numizmatyczne, 2010, zeszyt 2 (190)
34 BRP parwus Bol. III 2004 Borys Paszkiewicz - Nieznany parwus księcia brzeskiego Bolesława III, Wiadomości Numizmatyczne 2004, zeszyt 1, Warszawa 2004
110 BRP Uladizlaus 1997 Borys Paszkiewicz - Nowy Sącz, Trzebiatów, "Uladizlaus". O interpretacji brakteatów guziczkowych [w: Wiadomości Numizmatyczne, R. XLI, 1997, z. 3-4]
9 BRP GŚl 2000 Borys Paszkiewicz - Pieniądz górnośląski w Średniowieczu, Lublin 2000
11 BRP WN2004 2004 Borys Paszkiewicz - Początki polskiej monety dzielnicowej: kilka spostrzeżeń, Wiadomości Numizmatyczne 2004, zeszyt 1, Warszawa 2004
111 BRP Kroczyce 2012 Borys Paszkiewicz - Przyłęk, Lubomia, Kroczyce Okupne: stare i nowe znaleziska brakteatów z południowej Polski [w: Numismaticky Sbornik 27, 2012, z. 1]
109 BRP Lubomia 2010 Borys Paszkiewicz - Skarb brakteatów polskich i morawskich z Lubomi na Górnym Śląsku (początek XIV stulecia). [w: Numismatický sborník, 23, 2010, s. 123-162]
15 BRP Samson 2007 Borys Paszkiewicz - Smokobójca i Samson: O anonimowych denarach z Kałdusa, Ujmy Dużej i Mianowa, Wiadomości Numizmatyczne 2007, zeszyt 2, Warszawa 2007
53 BRP Smok 2006 Borys Paszkiewicz - Szeroki brakteat śląski ze smokiem znaleziony we Wrocławiu, Wiadomości Numizmatyczne, rok L, s. 71-75
14 BRP Św.Stanisław 2004 Borys Paszkiewicz - Święty Stanisław na denarze krakowskim z XIII wieku (wstęp do reinterpretacji skarbu z Pełczysk), Zapiski Numizmatyczne / Notae Numismaticae, tom V, Kraków 2004
33 BRP Vultus 2007 Borys Paszkiewicz - Vultus Trifrons, Krzyż i Książę w hełmie: trzy zagadkowe brakteaty polskie, Wiadomości Numizmatyczne 2007, zeszyt 1, Warszawa 2007
28 BRP Wlkp. 2008 Borys Paszkiewicz - Z badań nad mennictwem wielkopolskim i śląskim. [w: Pieniądz i Banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 1, Poznań 2008]
3 Moneta Mediævalis 2002 Borys Paszkiewicz, Ryszard Kiersnowski, Marta Męclewska - Moneta mediævalis, Warszawa 2002
114 Památky archeologické a místop 1888 Časopis Památky archeologické a místopisné, číslo tabulek je uváděno, průběžně 1-32. Hanka V., Popsání a vyobrazení českých mincí. 1, 1855, tab. 1-4, 2, 1856, tab. 5-12, 3, 1858, tab. 13-20, 4, 1860, tab. 21-24. Smolík J., Popsání a vyobrazení českých mincí. 11, 1879-80, tab. 25-28, Smolík J., Nález českých denárů a je
116 Červinka 1899 Červinka I. L., Denáry údělných knížat moravských, zvl. otisk z Čas. vlasteneckého spolku muzejního, Olomouc 1899