Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
146 BRP SM 2021 Paszkiewicz Borys - Silesiorum Moneta czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419–1526) z katalogiem monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327–1526
145 Gorlińska-Ż 2015 Dobrochna Gorlińska - Żydzi w administracji skarbowej polskich władców casu rozbicia dzielnicowego. Kraków 2015
144 Pełczyska 1847 Żebrawski Teofil, Pieniądze stare znalezione w 1844 r. w Pełczyskach [i inne], Kraków 1847
143 Kędzierski WN 2005 2005 Adam Kędzierski - Czy istnieją denary krzyżowe Władysława Hermana?; Wiadomości Numizmatyczne 179 (1/2005)
142 Radzanowo 1976 Elżbieta Jędrysek - Migdalska; Skarb brakteatów z Radzanowa nad Wkrą, Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku - zeszyt 8; Płock 1976
141 BRP parwus i halerz 2010 Borys Paszkiewicz - Nieznany parwus i halerz śląski z XIV-XV wieku [w: Wiadomości Numizmatyczne, 2010, zeszyt 2 (190)
140 Huszár 1979 Lajos Huszár - Münzkatalog Ungarn von 1000 bis Heute; München 1979
139 Alma Mater 2008 Jacek Poleski, Dariusz Niemiec, Mateusz Woźniak: Badania archeologiczne na terenie Klasztoru OO. Paulinów Na Skałce, [w: „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 109, grudzień 2008]
138 Bogucki WN2015 2015 Mateusz Bogucki i Jacek Magiera, New coins of Bolesław the Brave, [w: Wiadomości Numizmatyczne 2015 (z.199-200)]
136 Mianów 1890 Wiktor Wittyg - Wykopalisko mianowskie monet średniowiecznych polskich; Warszawa 1890
135 Frynas 2015 Jędrzej George Frynas - Medieval coins of Bohemia, Hungary and Poland, London 2015
134 SCBC 2009 Standard Catalogue of British Coins; Coins of England and the United Kingdom, 44th edition, London 2009
133 North 1980 North J. J., English Hammered Coinage, volume I, Early Anglo-Saxon to Henry III c. 600-1272, London 1980
132 Kubiak 1970 Stanisława Kubiak - Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444), wyd. Ossolineum 1970
131 Крижанивский 2007 Андрий Крижанивский - Львивский Монетний Двир у XIV-XV столиттях, Львив 2007
130 Sarbsk 1885 Hermann Dannenberg - Der Brakteatenfund von Sarbske [w: Zeitschrift für Numismatik XII]
129 Wieleń 1873 Karol Beyer - Wieleńskie wykopalisko brakteatów z 1873 roku
128 BRP Lichynia 1994 Borys Paszkiewicz - Brakteaty polskie w 1. tercji XIV w. (Skarb z Lichyni), Wiadomości Numizmatyczne, Rok XXXVIII, zeszyt 1-2 (147-148), Warszawa 1994
127 Katz-XI.st. 1937 Katz V., Úvahy o chronologii českých denárů na počátku XI. století. Praha 1937
126 Smolík-Morava 1896 Smolík J., Denáry údělných knížat na Moravě, Praha 1896