Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
84 Bogucki OAP 2012 Mateusz Bogucki - Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige, Nummi Docent! Münzen-Schätze-Funde, Osnabrück 2012
83 wyk. głębockie 1876 Ignacy Polkowski - Wykopalisko głębockie średniowiecznych monet polskich, Gniezno 1876
82 BRP Przyłęk 1994 Borys Paszkiewicz - Brakteaty polskie w 1. tercji XIV w. (Skarb z Przyłęku), Wiadomości Numizmatyczne, Rok XXXVIII, zeszyt 1-2 (147-148), Warszawa 1994
81 Reyman Przyłęk 1972 Janusz Reyman - Skarb brakteatów guziczkowych z Przyłęku, pow. Jędrzejów, Wiadomości Numizmatyczne 1972, zeszyt 4 (62)
80 Hacz. 1999 Bogumiła Haczewska - Nieznane brakteaty polskie z XIII wieku - informacja wstępna, Zapiski Numizmatyczne, tom III/IV, Kraków 1999
79 Str.III 1885 Kazimierz Stronczyński - Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, część 3, Piotrków 1885
78 Kiersn. grosze Kaz. Wlk. 1973 Ryszard Kiersnowski - Grosze Kazimierza Wielkiego, Wiadomości Numizmatyczne, rok XVII, zeszyt 4 (66)
77 BRP Łokietek 2010 2010 Borys Paszkiewicz - Nieznany denar książęcy Władysława Łokietka, Wiadomości Numizmatyczne, Rok LIV, 2010, zeszyt 1 (189)
76 Gum-H. 1960 Marian Gumowski - Handbuch der polnischen Numismatik, Graz reprint 1960
75 Gum-P. 1914 Marian Gumowski - Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków 1914
74 Wasch. Samb. 1937 E. Waschinski - Das pommerlische Münzwesen der Samboriden, Weichselland, R. 36, 1937
73 Bfd 14Jh 1924 Emil Bahrfeldt - Pommersche und mecklemburgische Denare aus dem 14. Jahrhundert, Berliner Münzblätter, N. F., R. 44, 1924
72 Bfd Soldin 1899 Emil Bahrfeldt - Der Denarfund von Soldin, Berliner Münzblätter, XX, 1899
71 Bfd Gr.Zarnow 1919 Emil Bahrfeldt - Beiträge zur pommerschen Denarkunde, der Fund von Gross-Zarnow, Baltische Studien, N. F., t.22, 1919
70 Bfd Brand. 1889 Emil Bahrfeldt - Das Münzwesen der Mark Brandenburg von den ältesten Zeiten bis zum anfange der Regierung der Hohenzollern, Berlin 1889
69 Kiersn. Roz.Śr.Wym. 1956 Ryszard Kiersnowski - Główne momenty rozwoju środków wymiany na Pomorzu wczesnofeudalnym, Wiadomości Archeologiczne, t. 23, 1956
68 Kiersn. Bisk.Kam. 1962 Ryszard Kiersnowski - Monety biskupów kamieńskich z XIII i XIV wieku, Wiadomości Numizmatyczne, rok VI, zeszyt 1 (19), Warszawa 1962
67 Kiersn. Zach-pom. 1960 Ryszard Kiersnowski - Denary zachodnio-pomorskie z drugiej połowy XII wieku, Wiadomości Numizmatyczne, rok IV, zeszyt 4 (14), Warszawa 1960
66 Dbg-P. 1893 Hermann Dannenberg - Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin 1893 + Nachtrag, Berlin 1896
65 Saurma-Jeltsch 1883 Hugo Freiherrn von Saurma-Jeltsch - Schlesische Münzen und Medaillen. Namens des Vereins für das Museum Schlesischer Alterthümer, Wrocław 1883