Witamy na stronie poświęconej badaniu numizmatyki polskiej okresu średniowiecza.

Strona została przygotowana na podstawie wieloletnich prac Profesora Borysa Paszkiewicza. Katalog na stronie jest odzwierciedleniem wyników najnowszych (oraz również starszych) badań Profesora, przekazanych do opracowania w postaci broszury pod tytułem: "Atrybucja polskich monet średniowiecznych z korpusów Stronczyńskiego i Friedensburga", wersja III.2, Natolin, marzec 2011. Każdy ukazany typ monety powinien zawierać zdjęcia (co do niektórych typów z korpusu Friedensburga brakowało nam ilustracji w oryginalnym dziele), odniesienie do literatury (podstawowej, czyli Stronczyńskiego i/lub Friedensburga, a także uzupełniającej, która wniosła nową atrybucję dla danego typu monety) oraz możliwie najaktualniejszą atrybucję. Atrybucje, mimo że w wielu przypadkach mogą być sporne, staramy się podawać za autorem opracowania "Atrybucji ...", gdyż jesteśmy pewni, że dołożył on wszelkich starań ku temu, aby te informacje były najaktualniejsze.

Strona utworzona i utrzymywana przez Warszawskie Centrum Numizmatyczne »