1633 / denar mennica?, moneta książęca lub mi...

wróć 

Dodano: 2011-10-27 09:19:10 (wcn) | Zmodyfikowano: 2014-12-15 13:01:59 (wcn)

Zdjęcie
główne:
Nominał:denar
Atrybucja:mennica?, moneta książęca lub miejska, XIV w.
Uwagi:Gryf kroczący w lewo / Krzyż z poprzeczkami
Literatura:
 • 1) Ryszard Kiersnowski - Monety biskupów kamieńskich z XIII i XIV wieku, Wiadomości Numizmatyczne, rok VI, zeszyt 1 (19), Warszawa 1962, Kiersn. Bisk.Kam. mennica?, moneta książęca lub miejska, XIV w. str. 9
 • 2) Emil Bahrfeldt - Der Denarfund von Soldin, Berliner Münzblätter, XX, 1899, Bfd Soldin XV w. s. 2858
 • 3) Hermann Dannenberg - Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin 1893 + Nachtrag, Berlin 1896, Dbg-P. Kamień, biskup?, XIV-XV w. 337
Galeria:
  • 1) 

   Dodał: wcn

   Komentarz:

   Dbg-P. 337
  • 2) 

   Dodał: wcn

   Komentarz:

   Dbg-P. 337a