1738 / denar Bolesław I Chrobry

wróć 

Dodano: 2012-04-12 10:17:39 (wcn) | Zmodyfikowano: 2016-07-11 16:40:17 (wcn)

Zdjęcie
główne:
Nominał:denar
Atrybucja:Bolesław I Chrobry
Uwagi:Krzyż, wokoło BOLEZLAVS / Kapliczka, w niej EON, wokoło MOGILN CIVITAS
Literatura:
 • 1) Jędrzej George Frynas - Medieval coins of Bohemia, Hungary and Poland, London 2015, Frynas P.1.12 (ER)
 • 2) Mateusz Bogucki - Zachodniosłowiańskie naśladownictwa monet bawarskich z X i XI w. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, tom 2. Poznań 2012, Bogucki Śląsk ryc. 8
 • 3) Marian Gumowski - Handbuch der polnischen Numismatik, Graz reprint 1960, Gum-H. Bolesław i Chrobry 5
 • 4) Marian Gumowski - Corpus Nummorum Poloniae, zeszyt 1 - monety X i XI wieku, Kraków 1939, CNP 15-16
Galeria:
  • 1) 

   Dodał: wcn

   Komentarz:

   Gum. Handbuch 5
  • 2) 

   Dodał: wcn

   Komentarz:

   WCN 59/78