1760 / denar Bolesław Chrobry, Wielkopolska,...

wróć 

Dodano: 2012-09-12 17:02:59 (wcn) | Zmodyfikowano: 2016-07-11 16:49:32 (wcn)

Zdjęcie
główne:
Nominał:denar
Atrybucja:Bolesław Chrobry, Wielkopolska, ok. 1010-1015 roku
Uwagi:Dach kościoła, pod nim VIDV / Krzyż prosty, w polach kółka i księżyce (Bogucki ryc. 11) lub kółka i trójkropek (Bogucki ryc. 12)
Literatura:
 • 1) Jędrzej George Frynas - Medieval coins of Bohemia, Hungary and Poland, London 2015, Frynas P.1.23/1 (VR)
 • 2) Mateusz Bogucki - Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige, Nummi Docent! Münzen-Schätze-Funde, Osnabrück 2012, Bogucki OAP ryc. 2
 • 3) Mateusz Bogucki - Zachodniosłowiańskie naśladownictwa monet bawarskich z X i XI w. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, tom 2. Poznań 2012, Bogucki Śląsk ryc. 7
 • 4) Mateusz Bogucki - Nieznana hybryda denara PRINCES POLONIE i nowy typ monety Boleslawa Chrobrego, Wiadomości Numizmatyczne 2006, zeszyt 2 (182), Bogucki Princes ryc. 11-12
 • 5) Peter Ilisch, Regensburg- und Otto-Adelheid-imitationen aus Polen? (Czy polskie naśladownictwa denarów ratyzbońskich i Ottona-Adelajdy ?), Wiadomości Numizmatyczne, zeszyt 147-148, Warszawa 1994, Ilisch WN 1994 ryc. 1-6
Galeria:
  • 1) 

   Dodał: wcn

   Komentarz:

   WCN 52/103
  • 2) 

   Dodał: wcn

   Komentarz:

   WCN 53/88 (Bogucki Princes ryc. 11)