322 / denar Bolesław III Krzywousty, Wrocław...

wróć 

Dodano: 2011-03-03 13:42:35 (wcn) | Zmodyfikowano: 2016-07-11 16:59:43 (wcn)

Zdjęcie
główne:
Nominał:denar
Atrybucja:Bolesław III Krzywousty, Wrocław, po 1097
Uwagi:Głowa z perełkową fryzurą, S IOHANNE / Krzyż w formie sfastyki, X BOLESLAVS
Literatura:
 • 1) Jędrzej George Frynas - Medieval coins of Bohemia, Hungary and Poland, London 2015, Frynas P.6.8 (VR)
 • 2) Witold Garbaczewski - Rola monet śląskich w badaniach nad ikonografią św. Jana Chrziciela w Polsce we wczesnym i dojrzałym średniowieczu. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012, Garb.-Śląsk atrybucja na przełom lat 60./70. XI w. albo po 1097 ryc. 2
 • 3) Witold Nakielski - Propozycja nowej atrybucji monet śląskich przełomu XI i XII w. w świetle depozytu z miejscowości Kopacz w gm. Złotoryja. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012], Nakielski Śląsk ryc. 2
 • 4) Stanisław Suchodolski - Początki mennictwa we Wrocławiu, Wrocław 1996, Słowiańszczyzna w Europie Średniowiecznej 2, Such. Men. Wrocł. s. 121n
 • 5) Marian Gumowski - Handbuch der polnischen Numismatik, Graz reprint 1960, Gum-H. 70 (R)
 • 6) Ferdynand Friedensburg - Die Schlesischen Münzen des Mittelalters im auftrage des Schlesischen altertumsvereins, Wrocław 1931, Fbg 5
 • 7) Marian Gumowski - Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków 1914, Gum-P. 51
 • 8) Ferdynand Friedensburg - Die Schlesischen Münzen ... 1887, Wrocław 1887, FbgCDS 479
Galeria:
  • 1) 

   Dodał: wcn

   Komentarz:

   Fbg 5
  • 2) 

   Dodał: wcn

   Komentarz:

   WCN 44/43