Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
77 BRP Łokietek 2010 2010 Borys Paszkiewicz - Nieznany denar książęcy Władysława Łokietka, Wiadomości Numizmatyczne, Rok LIV, 2010, zeszyt 1 (189)
31 BRP Mieszko 2004 Borys Paszkiewicz - Brakteaty Mieszka przez badaczy omieszkane, Wiadomości Numizmatyczne 2004, zeszyt 2, Warszawa 2004
34 BRP parwus Bol. III 2004 Borys Paszkiewicz - Nieznany parwus księcia brzeskiego Bolesława III, Wiadomości Numizmatyczne 2004, zeszyt 1, Warszawa 2004
141 BRP parwus i halerz 2010 Borys Paszkiewicz - Nieznany parwus i halerz śląski z XIV-XV wieku [w: Wiadomości Numizmatyczne, 2010, zeszyt 2 (190)
49 BRP Probus 2011 Borys Paszkiewicz - Gdzie są monety Henryka Probusa?, Wratislavia Antiqua, tom. 8, s.63-69, Wrocław
51 BRP Prusy 2009 Borys Paszkiewicz - Brakteaty- pieniądz średniowiecznych Prus, Wrocław 2009
82 BRP Przyłęk 1994 Borys Paszkiewicz - Brakteaty polskie w 1. tercji XIV w. (Skarb z Przyłęku), Wiadomości Numizmatyczne, Rok XXXVIII, zeszyt 1-2 (147-148), Warszawa 1994
105 BRP Sambor 2011 Borys Paszkiewicz - Monety gdańskie Sambora I. [w: Przegląd Numizmatyczny 2011, z. 4]
15 BRP Samson 2007 Borys Paszkiewicz - Smokobójca i Samson: O anonimowych denarach z Kałdusa, Ujmy Dużej i Mianowa, Wiadomości Numizmatyczne 2007, zeszyt 2, Warszawa 2007
146 BRP SM 2021 Paszkiewicz Borys - Silesiorum Moneta czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419–1526) z katalogiem monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327–1526
53 BRP Smok 2006 Borys Paszkiewicz - Szeroki brakteat śląski ze smokiem znaleziony we Wrocławiu, Wiadomości Numizmatyczne, rok L, s. 71-75
14 BRP Św.Stanisław 2004 Borys Paszkiewicz - Święty Stanisław na denarze krakowskim z XIII wieku (wstęp do reinterpretacji skarbu z Pełczysk), Zapiski Numizmatyczne / Notae Numismaticae, tom V, Kraków 2004
110 BRP Uladizlaus 1997 Borys Paszkiewicz - Nowy Sącz, Trzebiatów, "Uladizlaus". O interpretacji brakteatów guziczkowych [w: Wiadomości Numizmatyczne, R. XLI, 1997, z. 3-4]
33 BRP Vultus 2007 Borys Paszkiewicz - Vultus Trifrons, Krzyż i Książę w hełmie: trzy zagadkowe brakteaty polskie, Wiadomości Numizmatyczne 2007, zeszyt 1, Warszawa 2007
28 BRP Wlkp. 2008 Borys Paszkiewicz - Z badań nad mennictwem wielkopolskim i śląskim. [w: Pieniądz i Banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 1, Poznań 2008]
11 BRP WN2004 2004 Borys Paszkiewicz - Początki polskiej monety dzielnicowej: kilka spostrzeżeń, Wiadomości Numizmatyczne 2004, zeszyt 1, Warszawa 2004
107 BRP Zalesie Śl. 2012 Borys Paszkiewicz - Nieznana resztka trzynastowiecznego skarbu z Zalesia Śląskiego (uwagi wstępne). [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012]
42 BRP Żagań 2006 Borys Paszkiewicz - Mennictwo żagańskie w średniowieczu, fragment pracy: Dziedzictwo artystyczne Żagania, Wrocław-Zielona Góra-Żagań 2006
56 Cach 1982 František Cach - Nejstarší České Mince, vol. I-IV, Praha 1970-1982
116 Červinka 1899 Červinka I. L., Denáry údělných knížat moravských, zvl. otisk z Čas. vlasteneckého spolku muzejního, Olomouc 1899