Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
144 Pełczyska 1847 Żebrawski Teofil, Pieniądze stare znalezione w 1844 r. w Pełczyskach [i inne], Kraków 1847
16 Przeg.Hist. 2001 2001 Przegląd Historyczny, 2001, zeszyt 1
142 Radzanowo 1976 Elżbieta Jędrysek - Migdalska; Skarb brakteatów z Radzanowa nad Wkrą, Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku - zeszyt 8; Płock 1976
81 Reyman Przyłęk 1972 Janusz Reyman - Skarb brakteatów guziczkowych z Przyłęku, pow. Jędrzejów, Wiadomości Numizmatyczne 1972, zeszyt 4 (62)
130 Sarbsk 1885 Hermann Dannenberg - Der Brakteatenfund von Sarbske [w: Zeitschrift für Numismatik XII]
65 Saurma-Jeltsch 1883 Hugo Freiherrn von Saurma-Jeltsch - Schlesische Münzen und Medaillen. Namens des Vereins für das Museum Schlesischer Alterthümer, Wrocław 1883
115 Sbornik I. Brno 1966 Sborník I. numismatického symposia v Brně 1964, Brno 1966
134 SCBC 2009 Standard Catalogue of British Coins; Coins of England and the United Kingdom, 44th edition, London 2009
124 Sejbal-Staré Město 1986 Sejbal Jiři, Nálezy denárů z pohřebiště na sadské výšině velkomoravského Starého Města, s. 98. [w: Denárová měna na Moravě, Brno 1986]
13 Silesia Numis. 2001 “Silesia numismatica Ducatus Lignicensis et Bregensis”, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica 2001
37 Šmerda 1996 Jan Šmerda - Denáry České a Moravské; katalog mincí Českého státu od X. do počátku XIII. století, Brno 1996
120 Smolík-Chrášťany 1897 Smolík J., Nález denárů v Chrášťanech u Českého Brodu, Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa, VI, č. 3, Praha 1897
126 Smolík-Morava 1896 Smolík J., Denáry údělných knížat na Moravě, Praha 1896
125 Smolík-Vladivoje 1899 Smolík J., Denáry Boleslava I., Boleslava II., Boleslava III. a Vladivoje, Praha 1899
1 Str. 1884 Kazimierz Stronczyński - Dawne Monety Polskie dynastii Piastów i Jagiellonów; część 2.; Piotrków 1884
79 Str.III 1885 Kazimierz Stronczyński - Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, część 3, Piotrków 1885
97 Stróżyk Wlkp. 2008 Paweł Stróżyk - Uwagi o denarze MOGILN CIVITAS. [w: Pieniądz i Banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 1, Poznań 2008]
36 Such. Cazimir 2000 Stanisław Suchodolski - [C]AZIMIR DVX - brakteat Leszka Białego ?, Wiadomości Numizmatyczne, rok XLIV, zeszyt 1, Warszawa 2000
25 Such. Men. Wrocł. 1996 Stanisław Suchodolski - Początki mennictwa we Wrocławiu, Wrocław 1996, Słowiańszczyzna w Europie Średniowiecznej 2
7 Such. Mon. Możn. 1987 Stanisław Suchodolski - Moneta możnowladcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej; Ossolineum 1987