Literatura

 
Znaleziono 139/139 pozycji - pokaż wszystkie
ID Nazwa skrócona Rok wydania Pełna nazwa
45 Kiersn. Kwarniki Śl. 1980 Ryszard Kiersnowski - Rejestr kwartników śląskich: uzupełnienia, sprostowania i pytania, Wiadomości Numizmatyczne, rok XXIV, zeszyt 1 (91), Warszawa 1980
69 Kiersn. Roz.Śr.Wym. 1956 Ryszard Kiersnowski - Główne momenty rozwoju środków wymiany na Pomorzu wczesnofeudalnym, Wiadomości Archeologiczne, t. 23, 1956
88 Kiersn. WN 2/1962 1962 Ryszard Kiersnowski, Nieznany kwartnik śląski, Wiadomości Numizmatyczne, rok VI, zeszyt 2 (20), Warszawa 1962
67 Kiersn. Zach-pom. 1960 Ryszard Kiersnowski - Denary zachodnio-pomorskie z drugiej połowy XII wieku, Wiadomości Numizmatyczne, rok IV, zeszyt 4 (14), Warszawa 1960
57 Kirial Kirial
91 Kluge-Berlin Museum 1993 Bernd Kluge - Die schlesischen Quartenses ca. 1290 bis 1327 im Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, Wiadomości Numizmatyczne 1993, zeszyt 145-146
122 Kluge-Mähren 1986 Kluge Bernd, Das mährische Münzwesen in der ersten Hälfte des 11. Jh. s.205. [w: Denárová měna na Moravě, Brno 1986]
89 Kluge-Salier 1991 Bernd Kluge - Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingerzeit bis zum Ende der Salier (ca 900-1125), Sigmaringen 1991
21 Koch 1994 Bernhard Koch - Corpus Nummorum Austriacorum; band I - Mittelalter, Wien 1994
60 Kop. 1995 Edmund Kopicki - Ilustrowany Skorowidz Pieniędzy Polskich i z Polską Związanych, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa 1995
58 Kostau Kostau
43 Krosno Odrz. 2005 Tadeusz Szczurek - Średniowieczne mennice w Krośnie Odrzańskim, Wiadomości Numizmatyczne, rok XLIX, s.139-153, Warszawa 2005
132 Kubiak 1970 Stanisława Kubiak - Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444), wyd. Ossolineum 1970
123 Luschin 1888 Luschin A., Der Rakwitzer Münzfund, WNZ 18-1886, 19/1887, 20/1888
136 Mianów 1890 Wiktor Wittyg - Wykopalisko mianowskie monet średniowiecznych polskich; Warszawa 1890
3 Moneta Mediævalis 2002 Borys Paszkiewicz, Ryszard Kiersnowski, Marta Męclewska - Moneta mediævalis, Warszawa 2002
104 Nakielski Śląsk 2012 Witold Nakielski - Propozycja nowej atrybucji monet śląskich przełomu XI i XII w. w świetle depozytu z miejscowości Kopacz w gm. Złotoryja. [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2. Poznań 2012]
133 North 1980 North J. J., English Hammered Coinage, volume I, Early Anglo-Saxon to Henry III c. 600-1272, London 1980
54 Oertzen Oertzen
114 Památky archeologické a místop 1888 Časopis Památky archeologické a místopisné, číslo tabulek je uváděno, průběžně 1-32. Hanka V., Popsání a vyobrazení českých mincí. 1, 1855, tab. 1-4, 2, 1856, tab. 5-12, 3, 1858, tab. 13-20, 4, 1860, tab. 21-24. Smolík J., Popsání a vyobrazení českých mincí. 11, 1879-80, tab. 25-28, Smolík J., Nález českých denárů a je